POSDRU/156/1.2/G/134518

Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională

Banner Electronic

 

 Questionnaire concerning the identification of skills required of graduates of a new Master’s programme in the field of business administration, specialized in Travel, Tourism and Aviation


START Questionnaire
Chestionar privind identificarea competențelor necesare absolvenților unui nou program de studii de masterat, în domeniul Administrarea afacerilor, cu specializarea Travel, Tourism and Aviation


START Chestionar 

 banner-electronic-SPREDI