Activitati

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2.Calitate în învăţământul superior
Titlul proiectului: Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/134518

 

A1. Managementul proiectului

A2. Promovarea proiectului prin publicitate si informare

A3. Elaborarea și tipărirea ghidurilor pentru promovarea egalității de șanse și dezvoltării durabile

A4. Analiza cerințelor pietei muncii; competențe necesare în prezent și în perspectivă

A5. Adaptarea și dezvoltarea curriculară și lansarea de noi programe de studii

A6. Îmbunătățirea programelor de studii prin implementarea unor noi module de cursuri pentru studenți

A7. Crearea de parteneriate (rețele) dinamice între universități și mediul de afaceri

A8. Diseminarea rezultatelor proiectului – impact și bune practici

A9. Achiziții bunuri, echipamente, servicii

A10. Audit extern