Parteneri

uraUniversitatea Româno – Americană (URA) 

este o instituție de învățământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ.

Misiunea Universității Româno – Americane, este de a oferi educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atat pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

 

Rolul URA (Beneficiarul finanțării)  în implementarea proiectului (atribuții reprezentative):

> coordonarea întregii activităţi, pe durata celor 18 luni de proiect;

> implicarea în toate activităţile şi etapele derulării proiectului în perioada de implementare;

> asigurarea managementului întregului proiect;

> menţinerea legăturii cu Autoritatea Contractantă, monitorizarea derulării activităţilor şi atingerea rezultatelor propuse în Cererea de finanţare;

> stabilirea corecţiilor adecvate dacă acest lucru este necesar/se impune;

> răspunde de derularea activităţilor menite să asigure promovarea şi vizibilitatea proiectului;

> menţine contactul cu toţi partenerii implicaţi în proiect;

> coordonează şi monitorizează activităţile parteneriatului în direcţia atingerii indicatorilor propuşi;

> coordonează activităţile de raportare a progresului proiectului;

> asigură diseminarea rezultatelor şi impactului proiectului în urma implementării.

 

Universitatea Româno-Americană (URA)

Bulevardul Expozitiei, nr.1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, România

Telefon: 0372120101, Fax: 021 318 35 66

E-mail: rectorat@rau.ro

www.rau.ro


 

ubbUniversitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj (UBB)

este o instituție publică de învățământ superior, organizată pe trei linii de studiu, care asigură un cadru de interferențe multiculturale, multilingve și interconfesionale, realizând pregătirea în condiții de egalitate în limbile română, maghiară și germană.

Misiunea Universitatea „Babeş-Bolyai” este de a promova şi susține în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.

 

Rolul UBB (Partener 1)  în implementarea proiectului (atribuții reprezentative):

> realizarea planului de promovare a obiectivelor şi activităţilor proiectului prin publicitate şi informare;

> informarea şi publicitatea obiectivelor şi activităţilor proiectului;

> realizarea studiilor calitative de analiză a tendinţelor pieţei muncii;

> identificarea competenţelor necesare pieţei muncii pe termen mediu şi lung în domeniile vizate;

> organizarea de dezbateri publice cu privire la modul în care programele de studii ar trebui să răspundă cerinţelor pieţei muncii;

> realizarea rapoartelor de evaluare a programelor de studii existente în domeniile vizate;

> elaborarea raportului de evaluare structural – funcţională a pieţei muncii în domeniile vizate, elaborarea ghidului de lucru pentru experţii care propun modificări de curriculă şi dezvoltarea de noi programe de studii;

> analiza şi adaptarea curriculei existente pentru programul “Marketing înafaceri”;

> elaborarea proiectelor de curriculă pentru două noi programe de master în domeniile “Economie şi Afaceri internaţionale” şi “Marketing”;

> elaborarea unui proiect de curriculă pentru un potenţial program de studii de licenţă în domeniul “Administrarea afacerilor”;

> elaborarea ghidului de lucru pentru experţii care propun dezvoltarea de noi module de cursuri opţionale/facultative pentru studenţii la licenţă şi master;

> elaborarea, lansarea şi implementarea modulelor de cursuri opţionale/facultative de furnizare de competenţe de specialitate;

> realizarea planului strategic de identificare şi dezvoltare a oportunităţilor de parteneriat activ între universităţi şi mediul de afaceri;

> realizarea instrumentelor de lucru folosite în activitatea de identificare şi selecţie a partenerilor din mediul de afaceri;

> selecţia partenerilor din mediul de afaceri şi încheierea de acorduri de colaborare cu aceştia;

> elaborarea, lansarea şi implementarea unor module de cursuri opţionale/facultative de furnizare de competenţe transversale (complementare) ;

> organizarea activităţilor de formare de competenţe necesare dezvoltării şi managementului parteneriatelor universităţi – mediu de afaceri;

> organizarea activităţilor de transfer şi schimb de cunoştinţe;

> organizarea cursurilor şi activităţilor de simulare în administrarea afacerilor şi antreprenoriat, utilizând pachete şi produse educaţionale şi de cercetare inovative;

> elaborarea materialor de prezentare a impactului şi rezultatelor proiectului şi a ghidului de bune practici;

> organizarea şi participarea la conferinţa finală a proiectului.

 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj (UBB)

Strada Kogălniceanu, nr. 1, cod 400084

Cluj-Napoca, Cluj, România

Telefon: 0264 405300, Fax: 0264 591906.

www.ubbcluj.ro

 


 

 

UCBUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu (UCB)

este o instituție de învățământ superior, un centru de pregătire profesională şi de cercetare ştiinţifică.

Misiunea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu este de învăţământ şi cercetare. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu îşi asumă un rol fundamental în crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei, în promovarea cercetării ştiinţifice, participarea culturii şi ştiinţei româneşti la circuitul mondial de valori spirituale, afirmarea identităţii culturii naţionale şi dezvoltarea societăţii româneşti în cadrul unui stat de drept, liber şi democratic.

 

Rolul UCB (Partener 2) în implementarea proiectului (atribuții reprezentative):

> realizarea planului de promovare a obiectivelor şi activităţilor proiectului prin publicitate şi informare;

> informarea şi publicitatea obiectivelor şi activităţilor proiectului;

> realizarea studiilor calitative de analiză a tendinţelor pieţei muncii;

> identificarea competenţelor necesare pieţei muncii pe termen mediu şi lung în domeniile vizate;

> organizarea de dezbateri publice cu privire la modul în care programele de studii ar trebui să răspundă cerinţelor pieţei muncii;

> realizarea rapoartelor de evaluare a programelor de studii existente în domeniile vizate;

> elaborarea raportului de evaluare structural – funcţională a pieţei muncii în domeniile vizate;

> elaborarea ghidului de lucru pentru experţii care propun modificări de curriculă şi dezvoltarea de noi programe de studii, analiza şi adaptarea curriculei existente pentru programul “Marketing în afaceri”;

> elaborarea proiectelor de curriculă pentru două noi programe de master în domeniile “Economie şi Afaceri internaţionale” şi “Marketing”;

> elaborarea unui proiect de curriculă pentru un potenţial program de studii de licenţă în domeniul “Administrarea afacerilor”;

> elaborarea ghidului de lucru pentru experţii care propun dezvoltarea de noi module de cursuri opţionale/facultative pentru studenţii la licenţă şi master;

> elaborarea, lansarea şi implementarea modulelor de cursuri opţionale/facultative de furnizare de competenţe de specialitate;

> realizarea planului strategic de identificare şi dezvoltare a oportunităţilor de parteneriat activ între universităţi şi mediul de afaceri;

> realizarea instrumentelor de lucru folosite în activitatea de identificare şi selecţie a partenerilor din mediul de afaceri;

> selecţia partenerilor din mediul de afaceri şi încheierea de acorduri de colaborare cu aceştia;

> elaborarea, lansarea şi implementarea unor module de cursuri opţionale/facultative de furnizare de competenţe transversale (complementare);

> organizarea activităţilor de formare de competenţe necesare dezvoltării şi managementului parteneriatelor universităţi – mediu de afaceri;

> organizarea activităţilor de transfer şi schimb de cunoştinţe;

> organizarea cursurilor şi activităţilor de simulare în administrarea afacerilor şi antreprenoriat, utilizând pachete şi produse educaţionale şi de cercetare inovative;

> elaborarea materialor de prezentare a impactului şi rezultatelor proiectului şi a ghidului de bune practici;

> organizarea şi participarea la conferinţa finală a proiectului.

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (UCB)

Calea Eroilor, nr. 30, Târgu Jiu, Gorj, România

Telefon: 0253 14307, Fax: 0253 215 794

E-mail:univ@utgjiu.ro