Link-uri utile

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2.Calitate în învăţământul superior
Titlul proiectului: Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/134518

 

weblink_icon
http://www.fonduri-ue.ro/

weblink_icon
http://www.fseromania.ro/

weblink_icon
http://www.posdru.edu.ro/

weblink_icon
http://www.aracis.ro/

weblink_icon
http://www.rau.ro/

weblink_icon
http://www.ro-am.ro/

weblink_icon
http://www.ubbcluj.ro
/

weblink_icon
http://www.utgjiu.ro/