Echipa

Membrii echipei de experți implicați în desfășurarea activităților proiectului

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia în proiect
Beneficiar – Universitatea Româno – Americană (URA)
Mihai SEBEA Manager proiect
Elena RĂDULESCU Responsabil financiar
Camelia GHEORGHE Asistent manager
Ovidiu FOLCUȚ Responsabil dezvoltare programe de studii
Iuliana MILITARU Responsabil implementare activități
Mihai DINCĂ Responsabil informare, promovare, diseminare
Flavius STREIANU Expert dezvoltare parteneriate și centre de specialitate
Ramona GRIGORE Expert conștientizare, recrutare grup țintă
Eugen Gabriel GARAIS Expert IT
Valeriu POTECEA Responsabil consultanță curriculara Afaceri Internaționale
Daniela DUMITRU-JELERIU Expert specializare Afaceri Internationale
Alexandru IONESCU Responsabil consultanță curriculara Marketing
Nicoleta DUMITRU Expert specializare Marketing
Emilia GABROVEANU Responsabil consultanță curriculară Administrarea Afacerilor
Roxana STAN Expert specializare Administrarea Afacerilor
Emanuela AVRAM Expert analiză piață
Costel NEGRICEA Expert analiză piață
Johannes ZWAGA Expert consultanță curriculară și formare
Filipe CARRERA Expert consultanță curriculară și formare
Partener 1 - Universitatea Babeș – Bolyai – UBB
Ioan Alin NISTOR Responsabil implementare activități
Iustin POP Responsabil dezvoltare programe de studii
Eva DEZSI Expert curriculă
Partener 2 – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tg. Jiu – UCB
Ana Gabriela BABUCEA Responsabil implementare activități
Diana Mihaela POCIOVALISTEANU Responsabil dezvoltare programe de studii
Aniela BALACESCU Expert curriculă