Echipa

Membrii echipei de exper?i implica?i în desf??urarea activit??ilor proiectului

 

Nr. crt. Numele ?i prenumele Func?ia în proiect
Beneficiar – Universitatea Româno – American? (URA)
Mihai SEBEA Manager proiect
Elena R?DULESCU Responsabil financiar
Camelia GHEORGHE Asistent manager
Ovidiu FOLCU? Responsabil dezvoltare programe de studii
Iuliana MILITARU Responsabil implementare activit??i
Mihai DINC? Responsabil informare, promovare, diseminare
Flavius STREIANU Expert dezvoltare parteneriate ?i centre de specialitate
Ramona GRIGORE Expert con?tientizare, recrutare grup ?int?
Eugen Gabriel GARAIS Expert IT
Valeriu POTECEA Responsabil consultan?? curriculara Afaceri Interna?ionale
Daniela DUMITRU-JELERIU Expert specializare Afaceri Internationale
Alexandru IONESCU Responsabil consultan?? curriculara Marketing
Nicoleta DUMITRU Expert specializare Marketing
Emilia GABROVEANU Responsabil consultan?? curricular? Administrarea Afacerilor
Roxana STAN Expert specializare Administrarea Afacerilor
Emanuela AVRAM Expert analiz? pia??
Costel NEGRICEA Expert analiz? pia??
Johannes ZWAGA Expert consultan?? curricular? ?i formare
Filipe CARRERA Expert consultan?? curricular? ?i formare
Partener 1 - Universitatea Babe? – Bolyai – UBB
Ioan Alin NISTOR Responsabil implementare activit??i
Iustin POP Responsabil dezvoltare programe de studii
Eva DEZSI Expert curricul?
Partener 2 – Universitatea „Constantin Brâncu?i” din Tg. Jiu – UCB
Ana Gabriela BABUCEA Responsabil implementare activit??i
Diana Mihaela POCIOVALISTEANU Responsabil dezvoltare programe de studii
Aniela BALACESCU Expert curricul?