«

Oct 24

Parteneri DELETE

Universitatea Româno – Americană (URA) 

este o instituție de învățământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ.

Misiunea Universității Româno – Americane, este de a oferi educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atat pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

Rolul URA (Beneficiarul finanțării)  în implementarea proiectului (atribuții reprezentative):

> coordonarea întregii activităţi, pe durata celor 18 luni de proiect;

> implicarea în toate activităţile şi etapele derulării proiectului în perioada de implementare;

> asigurarea managementului întregului proiect;

> menţinerea legăturii cu Autoritatea Contractantă, monitorizarea derulării activităţilor şi atingerea rezultatelor propuse în Cererea de finanţare;

> stabilirea corecţiilor adecvate dacă acest lucru este necesar/se impune;

> răspunde de derularea activităţilor menite să asigure promovarea şi vizibilitatea proiectului;

> menţine contactul cu toţi partenerii implicaţi în proiect;

> coordonează şi monitorizează activităţile parteneriatului în direcţia atingerii indicatorilor propuşi;

> coordonează activităţile de raportare a progresului proiectului;

> asigură diseminarea rezultatelor şi impactului proiectului în urma implementării.

Universitatea Româno-Americană (URA)

Bulevardul Expozitiei, nr.1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, România

Telefon: 0372120101, Fax: 021 318 35 66

E-mail: rectorat@rau.ro

www.rau.ro